Музика

ИМЕТО ПИМ-ПАМ

Борис Карадимчев

Изпълнява Васил Найденов и Пим-Пам; от диска „30 Години Пим-Пам“

ИМА СВЕТЛИНА

Александър Петров

Борис Карадимчев

Изпълнява Пим-Пам; от диска „30 Години Пим-Пам“

ЧУДЕСА В ЦИРКА

Изпълнява Пим-Пам; от диска „30 Години Пим-Пам“

МАЛКАТА СКУМРИЙКА СИЙКА

по детски текстове

Борис Карадимчев

Изпълнява Пим-Пам; от диска „30 Години Пим-Пам“