ПИМ-ПАМ И BEN CROSS

Запис на филмова музика v Studio „Doli“ заедно с актьора Ben Cross и композитора Любо Денев.