ПИМ-ПАМ ОТНОВО НА ПЪТ!

Пим-Пам отново е на път за Америка.

По покана на българския детски хор и училище „Гергана“ в Ню Йорк Пим-Пам ще открият учебната година с голям концерт.