Нека почетем паметта на Папа, на 3 април, от 18ч., в църквата Св.Св.Седмочисленици.